Masura/D1: M2/6B

Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni de desegregare si incluziune sociala

Tipul Masurii: Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL.

Pentru maimulte informatii accesati linkul urmator: http://galparang.ro/masurad1-m26b/